Quẻ kinh dịch Bát Thuần Càn hỏi việc Tổng hợp
Image description

Quẻ kinh dịch : Bát Thuần Càn

Lời triệu quẻ Khốn Long đắc thủy : Rồng khốn được nước.

Ý nghĩa quẻ:

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo thuần Càn, cho biết: hiện nay đã có điều kiện cho sự tiến hành công việc và sẽ thành công, nếu đã có mục tiêu hành động thì hãy tiến hành. Khi tiến hành công việc, mọi việc sẽ diễn ra theo xu hướng khá nhanh và mạnh mẽ, đòi hỏi phải có thái độ nhu hòa, gặp sự cố nín nhịn, nếu lý quá và cương cứng thì sẽ dẫn đến thất bại ngay.

Luận đoán theo sự việc cụ thể:

  Xem sự nghiệp: hiện tại khó khăn, tương lai thành công.
 • Xem nhậm chức: nhậm chức nơi trọng yếu.
 • Xem nghề nghiệp: chuyển nghề phải chờ thời cơ.
 • Xem tình yêu: Nam có duyên phận, nữ thì không.
 • Xem hôn nhân: giữa chừng không thành, nữ thì tốt.
 • Xem đợi người: sẽ đến muộn.
 • Xem xuất hành đi xa: nên chờ cơ hội khác.
 • Xem sự việc: nếu có tính thiện thì không bị ngăn trở.
 • Xem bệnh tật: ốm còn nặng.
 • Xem thi cử: đạt kết quả.
 • Xem mất của: khó tìm.
 • Xem người đi xa: sẽ tới nơi phương đến.

Luận đoán hào động:

  Bình luận

  Đăng nhập để bình luận
  Về lá số này

  Lượt xem: 44

  Bình luận: 1