Gieo quẻ Lục hào

Lần gieo Hào Âm Dương Động
6 Hào Thượng
5 Hào Ngũ
4 Hào Tứ
3 Hào Tam
2 Hào Nhị
1 Hào Sơ
Nội dung

Kinh dịch lục hào là gì ?


Lục hào nạp giáp Kinh Phòng ( tên người ), hay còn gọi là Kinh dịch Kinh Phòng. Người cải cách “Dịch học” lần thứ hai thời Tây Hán là Kinh Phòng. Ông đã phát minh ra phương pháp chiêm bốc bói cỏ thi phối hợp với “Nạp Giáp” trên cơ sở của Đổng Trọng Thư. Cái gọi là “Nạp Giáp” chính là đưa 64 quẻ xếp đặt vào 8 cung, mỗi cung 8 quẻ đều do một quẻ trong kinh dẫn đầu, mỗi quẻ có hai hào: thế, ứng. Tiếp đó đem thiên can địa chi sắp xếp vào trong 6 hào của bát quái để được quẻ thuộc ngũ hành, lại phân ra lục thân“. Còn căn cứ ngày chiêm bốc để phối hợp “lục thần“.Dùng những điều này để đoán quẻ.

Hướng dẫn gieo quẻ kinh dịch lục hào 


Cần có 3 đồng tiền xu. Người đến xin quẻ phải trực tiếp gieo đồng tiền. Cách gieo như sau:
→Đặt 3 đồng tiền vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải úp lên.
→Để yên 1 phút cho từ trường của con người tác động vào đồng tiền, tập trung tư tưởng nghĩ về việc đang muốn cầu.
→Xóc đồng tiền trong lòng bàn tay. Nam xóc 7 lần, Nữ xóc 9 lần, rồi thả từng đồng ra đĩa. Gieo lặp lại 6 lần. Mỗi lần ghi được 1 hào. Lần lượt ghi từ dưới lên trên, gieo lần 1 là hào 1, lần 2 là hào 2, lần 3 là hào 3.... lần 6 là hào 6.
- Cách ghi các hào như sau: (mặt có 4 chữ nho là mặt ngửa, mặt không có chữ nho là mặt xấp)
→2 đồng ngửa 1 đồng sấp ghi là hào dương (+)
→1 đồng ngửa 2 đồng sấp ghi là hào âm (-)
→3 đồng ngửa ghi là hào âm (-) (động)
→3 đồng xấp ghi là hào dương (+) (động)

Đọc thêm: Cách gieo quẻ Kinh dịch lục hào bằng đồng xu - BỐC DỊCH (bocdich.com)