Gieo quẻ Mai hoa
Nội dung

Hướng dẫn tạo lập và lưu trữ quẻ dịch


Bốc dịch ( Bói dịch ) là gì ?


Bốc dịch là môn dự đoán cổ. Lúc ban đầu cổ nhân (người xưa) sử dụng chiêm bốc “Kinh Dịch” chỉ dựa vào tượng quẻ, quẻ từ, quẻ lí và biến hào từ để đoán quẻ.

Phép bói dịch thì chỉ có hai cách: một là bói rùa, hai là bói cỏ thi. Các nhà thuật sô” về sau, lại suy diễn cái lẽ âm dương ngũ hành mà đặt ra nhiều phép bói như là ưởng bốc (bói bằng tiếng), ngoã bốc (bói bằng ngói), mễ bóc (bói bằng gạo), hoa thảo bốc (bói bằng cành hoa lá cỏ) v.v… Kê ra thì nhiều cách lắm, song tục ta theo dùng thì đại để có mấy lối kể sau này.

Mai hoa dịch số là gì ?


Mai hoa dịch số: Được Thiệu Khang Tiết công bố vào đời nhà Tống. Tuy nhiêu theo một số ghi chép thì lại xuất hiện từ thời nhà Đường. Ông đã đưa số dẫn vào trong chiêm bốc, dùng số thay thế công cụ chiêm bốc. Bất cứ tượng và số nào đều có thể dùng số để biểu thị. Vì vậy ông đã sáng lập ra phương pháp dùng số chiêm bốc. Người đời sau gọi là “Mai Hoa dịch số”.

- Phương pháp giúp gia tăng khả năng nhận thức, khơi dậy tiềm thức, minh bạch tri thức để nhận thức vấn đề.

- Kỹ năng: dựa trên sự động tâm, mà có 2 phương pháp chính, bốc phệ và mai hoa dịch số.

- Lý luận: triết học duy vật cổ đại phương Đông.

Xem thêm tại: Bốc dịch là gì ? - BỐC DỊCH (bocdich.com)